Ontwerpen vanuit Beleving

23 november 2009 – Utrecht

002

Froukje Sleeswijk Visser was onze gastspreker op maandag 23 november. Froukje ontwikkelde tijdens haar promotieonderzoek een set richtlijnen om de resultaten van user experience onderzoek succesvol te vertalen in bruikbare input voor het ontwerpproces. Het onderliggende theoretische model geeft aan hoe drie hoofdkwaliteiten (empathie, inspiratie en betrokkenheid) bereikt kunnen worden. Aan de hand van een case (belevingsonderzoek voor W!Games) lichtte Froukje haar model toe. De aansluitende discussie ging erover hoe ver je je als ontwerper moet inleven in de doelgroep.

Froukje Sleeswijk Visser studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. In 2009 promoveerde zij aan diezelfde faculteit op het overbrengen van 'rich experience information' naar het ontwerpproces. Sinds 2006 voert Froukje inspirerend gebruikersonderzoek en conceptontwikkeling uit onder de bedrijfsnaam ContextQueen.

Praktische informatie

Datum en tijd Maandag 23 november 2009
Locatie Cafe Midi
Croeselaan 140
3521 CG Utrecht