Samenwerken in Virtuele Omgevingen

17 mei 2010 – Utrecht

Bij stichting L3D werken leerlingen aan projecten binnen virtuele 3D omgevingen. Samenwerking is in deze projecten essentieel. Om dit te stimuleren wordt een website ontwikkelt waarin leerlingen als experts met elkaar in contact komen.

De website helpt met het toevoegen van interacties aan de virtuele 3D omgeving. Gebruikers krijgen voorbeelden en kunnen hulp inroepen van expert-leerlingen. Dit resulteert in leerlingprofielen waaraan de docent kan zien wie kennis goed kan doorgeven.

Samenwerken in Virtuele Omgevingen

De presentatie van Lode gaf een blik op het ontwerpproces en de gebruikstests. De sessie en aansluitende discussie gingen in op vragenstukken als de beloning van experts, de wisselwerking tussen website & virtuele omgeving en op de vraag wanneer virtuele omgevingen zinvol zijn.

Lode Claassen studeert Interaction Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) met deze website als afstudeerproject.

Praktische informatie

Datum en tijd Maandag 17 mei 2010
Locatie Cafe Midi
Croeselaan 140
3521 CG Utrecht