The future of health

15 december 2015 – Breda

Niet eerder in de geschiedenis stond de gezondheids- en welzijnssector voor zulke grote uitdagingen: ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, verdubbeling van de zorgvraag, onder druk staande budgetten, exponentiële ontwikkelingen van de technologie en de veranderende houding van burgers. Dit vraagt om creativiteit en innovatief en anders denken van alle betrokkenen; bedrijfsleven, overheden, zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstituten en burgers.

Niels de Beer is als ondernemer en inspirator actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn en houdt zich hier bezig met innovatie en ondernemerschap. Tevens is hij verbonden aan de Avans University of Applied Sciences. Als oprichter van de opleiding Gezondheidszorg Technologie en van de kenniskring Active Ageing brengt hij de wereld van gezondheidszorg in contact met de wereld van technologie, overheid en bedrijfsleven.

Praktische informatie

Datum en tijd Dinsdag 15 december 2015
Locatie Brandpunt
Reigerstraat 16
4811 XB Breda